Algemene info

ONZE LOCATIES

  1. Sporthal Sint Ludgardis, ingang Begijnenstraat 57, 2000 Antwerpen
    Turnlessen gaan door in de turnzaal en sporthal van Sint Ludgardis. Verdieping -2.
    Danslessen gaan door in de polyvalente ruimte op de 2de verdieping van het gebouw.
  1. Turnzaal Bell, kleuterschool De Toermalijn, Hertsdeinstraat 25, 2018 Antwerpen
  1. Zwembad Sint Lievens, Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen
  2. Turnzaal Belpaire, Haantjeslei 50-52, 2018 Antwerpen

De aquafitness gebruikt het zwembad van Sint Lievens. Ingang via Kasteelpleinstraat.

INSCHRIJVINGEN EN LIDGELDEN

Algemene info

Inschrijvingen en lidgelden
Zoals vorig jaar gebeuren de inschrijvingen met de online-tool van de Gymfed. Via onze site www.gymnarte.be kan er ingeschreven worden.

Bestaande leden, gezinshoofden, nieuwe leden
Alle leden (nieuwe of bestaande leden) moeten inschrijven via de rode knop ‘lid worden’ die je op de startpagina van onze site (www.gymnarte.be) vindt.
Als de inschrijving door de ledenbeheerder geaccepteerd wordt dan krijgt u een bevestigingsmail met daarin de gekozen disciplines en het te betalen lidgeld.

 LET OP: Wil je genieten van de gezinskorting moeten alle leden van hetzelfde gezin geregistreerd zijn onder éénzelfde gezinshoofd-emailadres.

 Aquafitness
Wie aquafitness wil volgen kan niet inschrijven via de site. Stuur een mail naar info@gymnarte.be met je naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer en email-adres.

Betaling
Na de inschrijving krijg je een bevestigingsmail met het bedrag dat moet overgeschreven worden op rekeningnummer: BE46 7380 1651 0836 van vzw Gymnarte.

Het lidgeld bereken je zo:
In onderstaande tabel staat de prijs per persoon voor elk discipline. Als je meerdere personen van één gezin inschrijft, heb je recht op een familiekorting. Voor het tweede, derde of vierde lid uit hetzelfde gezin betaal je telkens 10 € minder dan de in de tabel vermelde prijs.

Wie meerdere disciplines volgt, krijgt per extra discipline een korting van 35 €, met uitzondering voor de aquafiness waarvoor geen korting kan gegeven worden.

We dringen er op aan het lidgeld tijdig over te schrijven. De lidgelden dienen om onze turnzalen, de lesgevers en de verzekering te betalen. Wie niet op tijd betaalt, is niet verzekerd en mag niet deelnemen aan de lessen.

Is het gemakkelijker om de betaling over twee termijnen te spreiden? Breng onze ledenbeheerder Ines De Cock op de hoogte. Zij regelt de eventuele spreiding van de betalingen.