Praktische afspraken

Om alles in goede banen te laten lopen, leven wij een aantal praktische afspraken na. Hier kom je alles te weten over de dagelijkse gang van zaken in onze turnkring.

 • Kledij

  De kledij van de turnkring blijft voor de meisjes hetzelfde als vorig seizoen. • Meisjesturngroepen en Toestelturngroep: een rode Gymnarte T-shirt en een witte turnshort • Jongensturngroepen en Toestelturngroep: een zwarte Gymnarte T-shirt en een sportbroek • Keurploeg: een speciale maillot die je kunt bestellen bij de verantwoordelijke van de keur De dansgroepen en de trampoline-, airtrackgroepen en free running hebben geen speciale kledij.
 • Aanwezigheden

  We raden de ouders aan om altijd te controleren of de lesgever al aanwezig is. Is dat niet het geval, vragen we je even te wachten. Wanneer er geen les kan gegeven worden door bijvoorbeeld ziekte van de lesgever, staat er een bericht op de site of Facebookpagina of ontvang je een mail. Mogelijks hangen we ook een bericht van afwezigheid aan de deur. Komen je kinderen alleen naar de les? Waarschuw hen dan dat ze meteen naar huis keren als er een afwezigheidsbericht hangt.
 • Vakanties en feestdagen

  Tijdens de normale schoolvakanties worden er geen turn- of danslessen gegeven, met uitzondering van de keurgroep. LET OP: bij het begin van de schoolvakantie gaan de lessen tijdens het aanvangsweekend wel door. Er is dus les op de eerste zaterdag, tenzij die zaterdag een officiële feestdag is. De tweede en eventueel derde zaterdag van een vakantieweek gaan de lessen niet door. Controleer de week voor de vakantie bij de lesgever!
 • Terugbetaling ziekenfonds

  Heel wat ziekenfondsen betalen een deel van de lidgelden voor sportclubs terug. Van zodra je betaling verwerkt is, krijg je een mail met daarin het formulier dat je bij jouw mutualiteit kan binnenbrengen.
 • Gymnarte bestuur

  Gymnarte vzw is een sportclub met +/- 450 leden. Het bestuur, 4 vaste vrijwilligers, zorgt voor de algemene organisatie en een 25-tal lesgevers zorgen voor het leiden van de turn- en dansactiviteiten. Voor de extra activiteiten zoals : wedstrijden, extra activiteiten, lentefeest, sportkamp enz. rekenen we op de medewerking van onze leden.
 • Verzekering

  Alle leden die hun lidgeld betaald hebben, worden verzekerd bij ETHIAS. LET OP: we zijn niet verzekerd tegen diefstal. Daarom laat je waardevolle voorwerpen beter thuis. Bij een ongeval tijdens de les zijn er twee werkwijze. 1. Je krijgt een verzekeringsformulier mee naar huis dat door een arts moet ingevuld worden. Dat formulier moet binnen de acht dagen terugbezorgd worden aan Pascale Casters, Teichmanstraat 9, 2018 Antwerpen. 2. Indien er geen verzekeringsformulier voor handen is, brengt u het doktersattest binnen op bovenstaand adres. Het verzekeringsforulier wordt online ingevuld en het attest ingescand. Onze verzekeringsmaatschappij betaalt het verschil tussen de dokters- of ziekenhuiskosten en de tussenkomst door het ziekenfonds.
 • Turnfederatie Gymfed

  Gymnarte vzw en alle leden zijn lid van de grote turnsportfederatie Gymfed. Je krijgt een speciale lidkaart en allerlei publicaties over de turn- en danswereld thuisgestuurd. Meer informatie vind je op www.gymfed.be.
 • Jaarprogramma

  Tijdens het jaar organiseert Gymnarte heel wat activiteiten. Met sommige activiteiten willen we de teamgeest bevorderen, andere zijn eerder een sportieve uitdaging. Op zaterdag 27 januari organiseren de lesgevers in zaal Bell en mega-reis-rond–de-wereld gecombineerd met een gezellige winterdrink. In het voorjaar (datum nog te bepalen) organiseren we een groot turnfeest waar alle groepen het beste van zichzelf laten zien. Verder is er nog ons jaarlijks sportkamp in Arendonk en allerhande wedstrijden.
 • Vrijwilligers

  Om al deze activiteiten te organiseren zoeken we helpende handen! Ben je geïnteresseerd om één of meerdere van deze activiteiten te helpen organiseren of een handje toe te steken? Dan verwelkomen we je met open armen. Alle hulp is meer dan welkom!
 • Keur en oefengroep (=gevorderden) activiteiten

  De lesgevers van de keurgroep zorgen ook dit jaar voor een goedgevuld programma met wedstrijden op verschillende niveaus en extra trainingen. De gymnasten krijgen hierover gedetailleerde informatie van de keurverantwoordelijken.